HDK naslovna stranica
PRIGODNI POŠTANSKI BLOK
POPULARNA KULTURA, KARIKATURA – FELIXHrvatska pošta je izdala prigodni poštanski blok koji se sastoji od četiri marke s motivom susret poštara i psa a izdana je i prigodna omotnicu prvog dana (FDC). Prigodni poštanski blok sastoji se od četiri marke vrijednosti 4 x 1.32 EUR-a, a veličina jedne marke je 29.82 mm x 35.50 mm.

Žig prvog dana je u uporabi 21. i 22. 2. 2024. u poštanskom uredu 10114 Zagreb.

Za samu karikaturu ovo je važan događaj jer se po prvi puta pojavljuje na markama Hrvatske pošte, a stavljena je u kategoriju POPULARNE KULTURE, što bi valjda značilo da je karikatura popularna i kulturna pojava, dodaje autor Srećko Puntarić.POPULARNA KULTURA, KARIKATURA – FELIX

Srećko Puntarić rođen je 1952. u Zagrebu. Karikaturi se posvećuje 1975. kada počinje objavljivati u obnovljenom humorističkom časopisu Kerempuh. Tijekom plodne karijere objavljivao je karikature u Vjesniku (1987. – 1995.) te u brojnim domaćim časopisima (SN Revija, Sprint, Žalac, Radost), a bio je suradnik i u europskim humorističkim časopisima (Nebelspalter, Eulenspiegel).

Srećko Puntarić svakodnevno objavljuje karikaturu u dnevnim novinama Večernji list.© Hrvatsko društvo karikaturista 2024.