HDK naslovna stranica
INTERNATIONAL ENVIROMENTAL CARTOON CONTEST
MAĐARSKA 2024Tema: Ambalažni otpad koji nastaje u kućanstvima

450 karikatura / cartoons, 54 zemlje / countries


Dragutin Dado Kovačević, Treća nagrada, Hrvatska


POBJEDNICI

1st Prize: Henryk Cebula, Poljska / Poland
2nd Prize: Bilig Ba, Kina / China
3rd Prize: Dragutin Dado Kovačević, Hrvatska / CroatiaHenryk Cebula, Prva nagrada, PoljskaBilig Ba, Druga nagrada, Kina

© Hrvatsko društvo karikaturista 2024.