HDK naslovna stranica30th JUBILEE CARICATURE COMPETITION “Risto Pejatović”
Pljevlja 2023, CRNA GORA
180 radova od 42 autora.DAMIR NOVAK (HRVATSKA), Special Award

GRAND PRIX:
MILORAD RANKOV, SRBIJASPECIAL AWARDS:
MIRKO ZULIĆ, CRNA GORA
DAMIR NOVAK, HRVATSKA


MILORAD RANKOV (SRBIJA), Grand PrixMIRKO ZULIĆ (CRNA GORA), Special Award


UMJETNIČKA GALERIJA VITOMIR SRBLJANOVIĆ U PLJEVLJIMA


Damir Novak je kao dobitnik priznanja na izložbi karikatura boravio u Pljevljima, Crna Gora i posjetio „Umjetničku galeriju Vitomir Srbljanović“ U sklopu galerije postoji muzej humora i satire, jedinstvena institucija na ovim prostorima koja posjeduje više od tri tisuće eksponata karikatura, novina, časopisa i knjiga, pisanih i ilustriranih britkim humorističko-satiričnim perom, a između ostalog izloženi su originalni stariji časopisi objavljivani u Hrvatskoj.
Eksponati predstavljaju dragocjeni fond na osnovi koga se može pratiti povijest humora i satire kod južnih Slavena od kraja 19. stoljeća do danas. Između ostalog u muzeju su izloženi originalni stariji primjerci časopisa objavljivani u Hrvatskoj: Kerempuh, Koprive, Berekin, Karika i katalozi HDK.

Direktoru Aleksandru Ostojiću i voditeljici odjela Jeleni Bojović Damir je predao u svrhu popune fonda i primjerke lokalnih međimurskih humorističkih listova „Pikač“ i „Zlatna smoliga“ kao i komplet od dosadašnjih 7 kataloga međunarodnih izložbi u Čakovcu.

© Hrvatsko društvo karikaturista 2023.