HDK naslovna stranica20th Int. Comics And Cartoon Festival Competition
Prizren / Kosovo 2023
817 karikaturista / 2709 karikatura / 73 zemalja


Teme:

UMJETNIČKA INTELIGENCIJA / ARTISTIC INTELLIGENCE
SLOBODNA TEMA / FREE THEMEZlatko Krstevski (Sjeverna Makedonija), Special Prize


Milan Alašević (Slovenija, HDK), Special Prize "Acif Kajmakciu"
© Hrvatsko društvo karikaturista 2023.