HDK naslovna stranica
39. SKUPŠTINA HRVATSKOG DRUŠTVA KARIKATURISTAU petak, 08.03.2024., održana je 39. Skupština Hrvatskog društva karikaturista, i to ona izvještajna. Skupština je održana u prostorijama Društva u Zagrebu, Savska 100.
Stoje: Zoran Tkalec, Predrag Raičević, Tin Horvat, Ivan Sabolić, Davor Trgovčević, Zoran Hajko, Krešimir Kveštek, Marijan Pavečić i Božidar Vukelić
Sjede: Željko Pilipović, Damir Novak, Ivica Pezo, Ratko Maričić i Zdenko Puhin
Fotografirao: Nikola Plečko

Iako zakazana za 18.00 sati, počela je s radom u 18.15 sati zbog članka 26. Statuta Društva koji navodi da ako Skupštini nije nazočna natpolovična većina članova, početak zasjedanja se odgađa za 15 minuta, a poslije tog roka Skupština počinje s radom i odluke donosi većinom glasova nazočnih članova. Da bi bila važeća, minimalni broj nazočnih članova HDK na Skupštini mora iznositi 10 % članstva. Taj je kriterij ispoštovan brojem nazočnih članova.

Skupštini su nazočili slijedeći članovi: Hajko Zoran, Horvat Tin, Kveštek Krešimir, Maričić Ratko, Novak Damir, Pavečić Marijan, Pezo Ivica, Pilipović Željko, Plečko Nikola, Puhin Zdenko, Raičević Predrag, Sabolić Ivan, Tkalec Zoran, Trgovčević Davor te Vukelić Božidar.

Predsjednik Društva Nikola Plečko predložio je za predsjedavajućeg ovogodišnje skupštine Davora Trgovčevića a on je pak predložio druga dva člana Radnog predsjedništva – Nikolu Plečka i Ivana Sabolića. Prijedlozi su usvojeni od strane prisutnih jednoglasno jednako kao i izbor Predraga Raičevića za zapisničara te Krešimira Kvešteka i Zdenka Puhina za ovjerovitelje zapisnika. Ovim izborom je završena prva točka dnevna reda Skupštine.

Skupština je nastavljena odavanjem počasti minutom šutnje Jošku Marušiću Bračkom, preminulom članu HDK u protekloj godini.

Druga točka dnevnog reda je bila usvajanje Zapisnika s prethodne skupštine održane 2023. godine. Zapisnik je pročitao tajnik Društva Predrag Raičević. Na Zapisnik nije bilo primjedbi od strane prisutnih članova te je usvojen jednoglasno.


Nakon toga se prešlo na 3. točku dnevnog reda a to su bila izvješća o radu predsjednika i HDK u prethodnoj godini (izvijestio Predsjednik HDK Nikola Plečko), financijsko izvješće za 2023. (izvijestio tajnik HDK Predrag Raičević) te izvješće o radu Nadzornog odbora (izvijestio predsjednik NO Zoran Hajko).

Ukratko, Društvo je u 2023. ostvarilo sve svoje osnovne i zacrtane planove i zadatke, dodatno pojačane međunarodnim aktivnostima u zemlji i inozemstvu, sponzoriranim od strane više Ministarstava RH i Grada Zagreba, povećanom izložbenom aktivnošću diljem zemlje (a time i povećanim financijskim prihodima) te izdašnim sponzorskim ugovorom s jednim zagrebačkim trgovačkim centrom, što je dovelo do više razine aktivnosti društva a time i njegove poboljšane solventnosti.

Izvješća su usvojena jednoglasno, bez primjedbe prisutnih članova Društva.

Četvrta točka dnevnog reda je bio Plan rada i Financijski plan Društva za 2024. godinu. Predsjednik Plečko je izvijestio članove o tome da su Ministarstvo kulture RH kao i Gradski ured za kulturu Grada Zagreba, financijski poduprli osnovne te uobičajene izložbene aktivnosti Društva, odobrivši sredstva za redovnu djelatnost Društva, za organizaciju 29. Međunarodnog festivala karikature Zagreb 2024 kao i za Godišnju izložbu karikatura članova Društva, i to u povećanom iznosu od strane Grada Zagreba dok su iznosi Ministarstva kulture ostali na prošlogodišnjem nivou.

Time je osiguran normalan redovni i izložbeni aspekt rada Društva u 2024. Nadalje, predsjednik Plečko je iznio i kurikulum tzv. manjih izložbi Društva za 2024. organizacijom izložbi karikatura u već etabliranim sredinama (Ivanić Grad, Oroslavje) ali i proširenjem na nove kao što su Zagvozd, Prelog, Crikvenica, Pakrac… Ukratko, 2024. će biti aktivna i bogata događajima.
Planovi i izvješća za 2024. su prošla bez komentara te su usvojena jednoglasno.

Nakon toga je tajnik Društva Predrag Raičević predložio da iznos članarine ostane nepromijenjen pa je time potvrđena godišnja članarina za 2024. u iznosu od 15 eura za zaposlene članove Društva te u iznosu od 10 eura za sve ostale – đake, studente i umirovljenike. I ovaj je prijedlog usvojen jednoglasno.

Time je završio službeni dio rada skupštine, pa je uslijedilo druženje uz catering te neizbježno grupno fotkanje.


© Hrvatsko društvo karikaturista 2024.