HDK naslovna stranica
HDK NA FESTIVALU GLUMCA U VUKOVARU


Davor Trgovevi, dopredsjednik HDK, Nikola Pleko, predsjednik HDK te Ivanka Milii, ravnateljica Hrvatskog doma Vukovar prilikom otvaranja izlobe karikatura lanova HDK u sklopu Festivala Glumca u Vukovaru


Druga postaja slavonske turneje bio je Vukovar u kojem je Hrvatsko drutvo karikaturista gostovalo u sklopu 31. FESTIVALA GLUMCA sa prigodnom izlobom radova posveenih glumi, kazalitu i filmu.

Ovaj festival odrava se tijekom desetak dana u vie slavonskih gradova (Otok, Vukovar, upanja, Vinkovci, Ilok i Osijek) a lanovi HDK su osim sa izlobom cijeli program obogatili ve uobiajenim crtanjem brzopoteznih karikatura kako posjetitelja Hrvatskog doma Vukovar na dan otvorenja izlobe 15. svibnja, tako i brojnih glumica i glumaca na druenju koje je sljedeeg dana organizirano u Lovakom domu u Andrijaevcima.

Izlobu je zajedno sa predsjednikom HDK Nikom Titanikom otvorila ravnateljica Hrvatskog doma Vukovar Ivanka Milii, a crtaki dio posla odradili su Damir Novak, Kreimir Kvetek, Milan Leki-Lex i Davor Trgovevi.
Dio postava izlobeBrzopotezne karikature u VukovaruBrzopotezne karikature u AndrijaevcimaSpomen fotka delegacije HDK s vukovarskog vodotornja


© Hrvatsko drutvo karikaturista 2024.