Povratak na naslovnicu
Festivali
Povijest HDK
Kolumna

Organizator / Organizer
HRVATSKO DRUŠTVO KARIKATURISTA
CROATIAN CARTOONIST ASSOCIATION
www.hdk.hr
hrvdrukar@gmail.com


22. MEĐUNARODNA IZLOŽBA
KARIKATURE ZAGREB 2017


A. SUDJELOVANJE

Organizator 21. međunarodne izložbe karikature ZAGREB 2016 je Hrvatsko društvo karikaturista. Izložba je otvorena za sve autore, bez obzira na narodnost, dob, spol ili profesiju.


B. TEMA - HOTELI, HOSTELI, APARTMANI I KAMPOVI (dogodovštine turista i turističkih djelatnika)


C. RADOVI

Radovi moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

1. Radovi mogu biti originalni ili digitalni. Autor mora rukom numerirati i potpisati karikaturu u slučaju da se radi o printu digitalnog uratka. Kopije se ne primaju.
2. Radovi mogu biti crno bijeli ili u boji.
3. Na poleđini svakog rada ispisati ime, prezime i adresu.
4. Radovi ne smiju biti nagrađivani na drugim festivalima.
5. Sudjelovati se može najviše s tri (3) rada.
6. Veličina rada može biti A4 ili A3.


D. ROK

Rok za dostavu radova je 13.04.2017. godine.


E. ADRESA

HRVATSKO DRUŠTVO KARIKATURISTA
SAVSKA CESTA 100
10000 ZAGREB, HRVATSKA


F. NAGRADE

Prva nagrada - 1.000 EUR
Druga nagrada - 500 EUR
Treća nagrada - 300 EUR
Pet posebnih priznanja


G. TERMIN IZLOŽBE

Izložba će biti postavljena u Galeriji Klovićevi dvori u Zagrebu 30.05.2017.


H. OSTALA PRAVILA

Svaki autor, čiji rad bude uvršten na izložbu dobit će katalog. Na poseban zahtjev autora originalni radovi se vraćaju na kraju izložbenog ciklusa (u drugoj polovici 2018. godine).

Sudjelovanjem na izložbi autori su suglasni da im se radovi mogu koristiti za promidžbu izložbe (katalog, plakat, publiciranje u medijima i sl.) bez naknade autoru.

Nagrađeni radovi ostaju u vlasništvu organizatora.


PRIJAVNICA

Klikom na gornji link skinite prijavnicu.


22. INTERNATIONAL CARTOON EXHIBITION ZAGREB 2017


A. PARTICIPATION

The organizer of the 21st International festival of cartoon ZAGREB 2016 is the Croatian Cartoonist Association. The festival is opened for everyone regardless of nationality, age, sex, or profession.


B. THEME: HOTELS, HOSTELS, APARTMENTS AND CAMPS (Tourism workers and tourists' funny stories)


C. ENTRIES

Conditions of entry:

1. Original works and digital artworks will be accepted. Digital artwork is to be numbered in pencil on the front and pencil signed. Copies cannot be admitted.
2. Entries can be either black and white or coloured.
3. There should be the name, the surname and the adress on the reverse side of cartoons.
4. The cartoons must not have been previously awarded on festivals.
5. Maximum 3 entries will be submitted.
6. Size of entries is A4 or A3 format.


D. DEADLINE

Entry deadline is the 13th of April 2017.


E. ADDRESS

CROATIAN CARTOONIST ASSOCIATION
(HRVATSKO DRUŠTVO KARIKATURISTA)
SAVSKA CESTA 100
10000 ZAGREB, CROATIA


F. PRIZES AND AWARDS

First Prize - 1.000 EUR
Second Prize - 500 EUR
Third Prize - 300 EUR
Five Special mentions


G. EXHIBITION

The exhibition will take place in Gallery Klovićevi dvori in Zagreb on the 30th of May 2017.


H. OTHER CONDITIONS

Authors of works that qualify to the exhibition are given a presentation copy of the exhibition cataloque.

Only on explicit request will remaining (original) works be returned to the owners in the end of the exhibition cycle (in the second half of the year 2018).

The organizer reserves the right to reproduce the works sent to the festival, Zagreb 2013, as the advertising material without being obliged to pay a fee to an author whose work may be used.

The prize-winning works become property of the organizer.


ENTRY FORM

Click the above link to download the entry form. 
 
Copyright © 2001-2016 Hrvatsko društvo karikaturista
Design by MediaVektor