Povratak na naslovnicu
Članovi
Festivali
Povijest HDK


POVIJEST HRVATSKOG DRUŠTVA KARIKATURISTA

Inicijativa da se osnuje udruga karikaturista podržana je 1984. godine od brojnih karikaturista Hrvatske na sastanku u Zagrebu (10.02.1984.godine u Klubu INA-OKI, Ilica 17). Osnovna ideja bila je da udruga svojim djelovanjem unaprijedi i štiti slobodu stvaralaštva i djelovanja hrvatskih karikaturista, te afirmira i promiče hrvatsku karikaturu u zemlji i svijetu.

Na osnivačkoj skupštini društva (18.01.1985. godine u Društvu filmskih radnika, Britanski trg 2) izabran je Izvršni odbor koji je proveo registraciju Društva: Zdenko Blažić (predsjednik), Senaid Serdarević (tajnik), Davor Štambuk, Mladen Bašić, Petar Pismestrović, Mladen Bognar, Srećko Puntarić i Zdenko Puhin.

Rješenjem o registraciji Hrvatsko društvo karikaturista osnovano je 27.06.1985.godine, te je ove godine proslavilo dvadesetosam godina uspješnog rada, a može se reći da je svakodnevno izlaženje karikatura u dnevnim i tjednim novinama svojevrsni barometar stanja, pokazatelj društvene klime i mjerilo medijske slobode.

Od samog početka djelovanja HDK-a je sudjelovalo u radu međunarodnog udruženja karikaturista FECO (Federation of Cartoonists Organisations). Uz Belgiju, Nizozemsku i Englesku suosnivači tog međunarodnog udruženja bili su hrvatski karikaturisti.

Aktivnošću HDK i kroz strukovno glasilo "Karika" informacije kolaju među autorima, te je to omogućilo sudjelovanje (i nagrađivanje) hrvatskih karikaturista na festivalima u svijetu. Zadnjih godina članovi društva su osvojili niz vrijednih nagrada.

Svake godine HDK dodjeljuje priznanje "Oskarika" najuspješnijem članu na međunarodnim festivalima karikatura u svijetu.

Pored slanja radova na međunarodne skupove karikaturista u svijetu HDK-a je organiziralo do sada osamnaest međunarodnih izložaba karikatura u Zagrebu i niz manjih izložaba po gradovima Hrvatske. Na međunarodnu izložbu u Zagrebu svake godine radove pošalje preko 350 autora iz 50 zemalja svijeta.

Svake godine Hrvatsko društvo karikaturista organizira izložbu članova, na kojoj su izloženi radovi većine od 100-ak članova društva. Izložba članova HDK od 2005. do danas, a uz pomoć Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija putuje gradovima svijeta. Od Bukurešta, Berlina, Stuttgarta do San Pedra, Ottawe i Munchena. Međunarodnu afirmaciju hrvatske karikature društvo ostvaruje i predstavljanjem hrvatske karikature u pojedinim zemljama, pa je tako 2011.godine ostvareno vrlo uspješno gostovanje u Norveškoj.

Predstavljanje hrvatske karikature u Francuskoj (2012) ostvareno je uz potporu festivala u Saint Just le Martellu a u sklopu hrvatsko-francuskog projekta međunarodne kulturne suradnje pod službenim nazivom "Croatie, la voici! - Festival de la Croatie en France"

Pokretanjem svojih službenih internet stranica (www.hdk.hr) početkom 2001.godine, Hrvatsko društvo karikaturista ušlo je u krug svjetskih društava karikaturista koja imaju svoje Internet stranice, a broj redovnih i brojnih posjetitelja koji dolaze iz cijelog svijeta, samo potvrđuje ispravnost i korisnost ovog poteza za Društvo i hrvatsku kulturu u cjelini. Preko te stranice svi zainteresirani mogu se upoznati sa radom društva, pratiti ga te ostvariti kontakt sa društvom ili pojedinim članom ako to žele.

Zahvaljujući Ministarstvu kulture Republike Hrvatske i gradu Zagrebu Hrvatskom društvu karikaturista je omogućen kvalitetan rad kroz dodjelu sredstava i dobivanjem prostorija za rad na adresi Savska c. 100 u Zagrebu gdje se članovi društva redovno okupljaju jednom tjedno, a po potrebi i češće.HISTORY OF THE CROATIAN CARTOONIST ASSOCIATION

In 1984 numerous cartoonists from all over Croatia supported the initiative to found a cartoonist association. The main idea was to found an association that would help to enhance and protect artistic freedom and activities of Croatian cartoonists, and to affirm and promote the Croatian cartoon in the country and abroad.

The Croatian Cartoonist Association was founded on the day of its registration on June, 26 1985, and this year it celebrated its twenty-eight birthday of sucessful work, and it can be stated that the daily publication of cartoons in newspapers and magazines is a kind of barometer showing social climate and measuring freedom of the press.

Ever since the beginning the Croatian Cartoonist Association has been a part of the international association of cartoonists FECO (Federation of Cartoonists Organizations). Next to Belgium, Netherlands and England, Croatia was one of the cofounders of that international organization.

The activity of the Association includes the publication of a periodical called Karika which helps the flow of information among members, and simplifies the participation of Croatian cartoonists at festivals around the world. Over the last few years members of the Associacion have won many valuable prizes.

Every year the Association gives a special acknowledgement Oskarika to one of its members who had most success at the international festivals of cartoons that year.

Apart from sending cartoons to the international festivals, the Association has organized eighteen international festivals of cartoons in Zagreb and a few minor exhibitions in towns all over Croatia. More than 300 authors from 50 countries participate at the International festival of cartoons in Zagreb.

Every year the Croatian Cartoonist Association organizes the exhibit in which most of its 100 members participate. The members' exhibits have travelled to many different cities in the world ever since 2005, due to help of the Ministry of Foreign Affairs and European Integration. The exhibits took place in Bucharest, Berlin, Stuttgart, San Pedro, Ottawa and Munchen. The Association presents the Croatian cartoon internationally in many different countries. Last year (2011), there was a very successful presentation in Norway and 2012. in France sponsored by the festival in Saint Just le Martel and as a part of the Croatian and French cultural cooperation project under the title "Croatie, la voici! - Festival de la Croatie en France.

By starting its own web site (www.hdk.hr) at the beginning of 2001, the Croatian Cartoonist Association became a part of a narrow circle of cartoonist organizations over the world that have their own web site, and the number of registered users and guests from all over the world only confirms that it was a good move with a great benefit for both the Association and Croatian culture. On that site everybody can easily learn about the Association work, follow it and make a contact with the Assoication and individual members if they want to.

Thanks to the financial incentives of the Ministry of Culture and to the city of Zagreb, the Croatian Cartoonist Association has maintained the quality of work at the address Savska cesta 100 where all the members regularly meet once a week, and sometimes even more often.Prisjećanje članova...1984.godine organizirao sam izložbu jugoslavenske portretne karikature, u tadašnjem Centru za kulturu i informacije, u Preradovićevoj 5. Bio je to, kao i obično, veliki projekt u kojem mi je nesebično pomagala voditeljica Centra s još nekoliko zaposlenika. Sve je bilo dobro organizirano, čak smo tiskali i mali katalog, što u ona vremena i nije bilo tako lako.

Na izložbi je bilo zastupljeno 12 karikaturista. Na žalost, kako to obično biva, možda zbog silnoga stresa ili prehlade, izložbu sam dočekao pod temperaturom i iscrpljen. Tada sam prvi put pomislio kako je teško potpuno sam preuzeti teret organiziranja takve izložbe.

Nekako u isto vrijeme upoznao sam Senaida Serdarevića, Mladena Bašića, Srećka Puntarića, Zdenka Blažića i još neke kolege. U razgovoru sa Senom dotakao sam temu osnivanja Društava karikaturista, po uzoru na makedonsko društvo. Seno je odmah ideju prihvatio s velikim oduševljenjem.

Prilikom jedne posjete Slavonskom Brodu susreli smo Aneta Vasilevskog i iznijeli mu naše ideje i planove. On nam je obećao pomoć oko organizacije i dao nam neke važne savjete neophodne za ostvarenje naseg cilja. Zahvaljujući prvenstveno Seni Serdareviću koji je svojom energijom i svojim zanosom animirao i ostale kolege, uspjeli smo osnovati Društvo koje i danas djeluje. 
 
Copyright © 2001-2013 Hrvatsko društvo karikaturista
Design by MediaVektor